فایل های دسته بندی علوم انسانی

راهنمای مکالمات انگلیسی مربوط به آدرس پرسیدن و آدرس دادن به زبان انگلیسی

دانلود راهنمای مکالمات انگلیسی مربوط به آدرس پرسیدن و آدرس دادن به زبان انگلیسی، در قالب فایل pdf در 4 صفحه. با دانلود این فایل ۴ صفحه ایی با مکالمات انگلیسی مربوط به آدرس پرسیدن و آدرس دادن به زبان انگلیسی با ترجمه آن آشنا خواهید شد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای مکالمات انگلیسی مربوط به خرید پوشاک همراه با ترجمه

دانلود راهنمای مکالمات انگلیسی مربوط به خرید پوشاک همراه با ترجمه، در قالب فایل pdf. با دانلود این فایل PDF دو صفحه ایی با مکالمات انگلیسی مربوط به خرید پوشاک همراه با ترجمه آن آشنا خواهید شد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 2